1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >
terug

Berekenen maximale huur

De Hooghe Hes, Rotterdam Ommoord
De Hooghe Hes, Rotterdam Ommoord

Per eigenaar en daarmee per woning worden er verschillende huurvoorwaarden gehanteerd. Als vuistregel kunt u hanteren dat uw bruto maandinkomen minimaal 4 tot 4,5 maal de maandhuur (exclusief eventuele voorschotten stook- en servicekosten) van de door u geselecteerde woning moet bedragen. Over het algemeen tellen wij het inkomen van uw partner voor 75% mee!

Hierbij willen wij vermelden dat dit slechts een indicatie is. Het huren van een woning is toch vaak maatwerk en wij verzoeken u dan ook om bij twijfel even contact op te nemen met onze afdeling verhuur.

Heeft u een eigen woning of kapitaal achter de hand?

Naast inkomen houden wij ook rekening met vermogen, ook als dit in uw eigen woning zit.

Begrippen
Bruto maandinkomen = vast bruto maandinkomen uit vast dienstverband, exclusief toeslagen, tantièmes en vakantiegeld.

Bereken hier uw maximale huursom
Vul uw inkomen (bruto maandinkomen min eventuele verplichtingen als alimentatie of lening) en eventueel het inkomen van uw partner in om uw huursom te berekenen.

Uw maximale huursom bedraagt € 0,00