1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >
terug

Huur betalen

De Hooghe Hes, Rotterdam Ommoord
De Hooghe Hes, Rotterdam Ommoord

De huurpenningen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds voor of uiterlijk op de 1e dag van iedere kalendermaand. Waarschijnlijk heeft u, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van de huurovereenkomst, verhuurder gemachtigd tot automatische incasso van de huurpenningen (door middel van een machtigingsformulier). Dit houdt in dat de huur telkens op de 1e werkdag van de maand van uw bankrekening zal worden afgeschreven.

Mocht u de huur zelf overmaken, dan dient het huurbedrag telkens uiterlijk op de eerste dag van de betreffende maand overgemaakt te zijn.