1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >
terug

Wat verwachten wij van u?

Stadssingel, Boezemkade Rotterdam
Stadssingel, Boezemkade Rotterdam

In de huurwet wordt het mooi omschreven door middel van een oud gezegde, waarbij men aangeeft dat een huurder zich zou moeten gedragen “als een goed huisvader betaamt”.

Een goed huisvader stamt af vanuit de Romeinse tijd waarbij de “pater familias” (vader van de familie) werd geacht het beste te handelen voor zijn familie, zonder schade te berokkenen aan anderen.

 

Wikipedia zegt er het volgende over:

Goede huisvader

De goede huisvader is een juridisch principe dat er van uit gaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen.

En eigenlijk zegt het bovenstaande ook wel genoeg als het gaat om de vraag: wat verwachten wij van u.