1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >
terug

Disclaimer

Disclaimer

Verwey Vastgoed BV verleent u hierbij toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Verwey Vastgoed behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.verweyvastgoed.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Verwey Vastgoed spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Verwey Vastgoed kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

De op deze website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Verwey Vastgoed.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, illustraties of andere inhoud van deze website liggen bij Verwey Vastgoed.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Verwey Vastgoed, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.