Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >
terug

Integriteitsbeleid

Gebouw "Argentinië", Amsterdam
Gebouw "Argentinië", Amsterdam

Integriteit

Integriteit is in ons vak en de markt van essentieel belang, maar geen eenvoudig item. Uiteraard is ons uitgangspunt dat onze medewerkers integer zijn, maar wij zijn ons echter bewust van het feit dat de samenleving complexer wordt en dat een ieder van ons voor dilemma’s geplaatst kan worden. Het is belangrijk om met elkaar afspraken te maken over wat we in het kader van integriteit van elkaar verwachten en dat een ieder van ons hetzelfde morele kompas gebruikt. Integer handelen moet vanzelfsprekend zijn.

Het is belangrijk dat er regels en afspraken zijn. Toch zal niet alles in regels te vangen zijn. Van groot belang is daarbij dat er binnen de organisatie een open klimaat heerst waardoor we zaken met elkaar kunnen bespreken. Daarnaast is de eigen verantwoordelijkheid en het morele bewustzijn van de medewerkers minstens zo belangrijk.


Algemeen 

De organisatie en de medewerkers het vertrouwen geven in hun eigen morele kompas, daar draait het om bij integriteitsbeleid. Het beïnvloeden van de houding van de medewerkers en het beheersen van de risico’s in het werk. De juiste wisselwerking tussen deze twee maakt het integriteitsbeleid succesvol. Integriteitsbeleid is in de eerste plaats een kwestie van bewustwording en mentaliteit van de medewerkers en de organisatie.


Kernwaarden 

Bij de oprichting van Verwey Vastgoed BV in 1999 zijn de kernwaarden van de organisatie geformuleerd. Eén van onze kernwaarden is integriteit. Deze is als volgt geformuleerd: We handelen naar zowel onze opdrachtgevers als onze collega’s op een open en eerlijke wijze. We vinden dat hierdoor de basis voor een langdurige en betrouwbare relatie ontstaat.


Statements

Naar aanleiding van onze missie/visie hebben wij een aantal statements geformuleerd waaruit blijkt dat integriteit bij ons hoog in het vaandel staat.

Wij zijn een zelfstandige organisatie. Verwey Vastgoed BV maakt geen onderdeel uit van een andere organisatie. Ook zijn er geen juridische en/of financiële banden met toeleveranciers en uitvoerende bedrijven, waarbij verplichte winkelnering vereist is. Onze dienstverlening kunnen wij dan ook volledig onafhankelijk uitvoeren.

Onze afspraken komen wij altijd na. Afspraak is afspraak. Wees duidelijk in het maken van afspraken. Het is vereist dat gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Indien blijkt dat een gemaakte afspraak niet te realiseren is, neem dan tijdig contact op met de betreffende klant (extern en intern). Maak in overleg een nieuwe (alternatieve) afspraak. Spreek intern elkaar hierop aan.

Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat wij doen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden die we uitvoeren en controleren nauwkeurig datgene wat we doen. Wij gaan er niet vanuit dat een ander dit voor ons doet.

Wij zijn één bedrijf en behandelen elkaar met begrip, respect en wederzijds vertrouwen. Wij werken samen binnen het kader van formeel en informeel gemaakte afspraken op basis van wederzijds vertrouwen. Het behalen van een gezamenlijke doelstelling staat hierbij voorop, wat vervolgens voor een ieder tot succes zal leiden. Hierbij zijn wij betrouwbaar en open, hebben een optimale inzet en respect voor elkaar en doen indien nodig meer dan dat er van ons verwacht wordt.


Intern 

Om te bereiken dat iedereen in onze organisatie zich bewust is van de integriteitsrisico’s, onze afspraken en onze ‘regels’ is het van belang dat onze medewerkers weten welke regels en afspraken er in onze organisatie bestaan over integer handelen, bij wie zij informatie kunnen krijgen als zaken onduidelijk zijn en met wie zij hierover kunnen praten.

Wij gaan er vanuit dat onze medewerkers een open en eerlijke houding naar anderen en naar zichzelf hebben, dat zij een bijdrage leveren aan een open sfeer waarin men elkaar op zaken kan aanspreken.

Van leidinggevenden verwachten we dat zij een open en veilig klimaat creëren waarbinnen medewerkers met hun vragen en twijfels terecht kunnen en de risico’s van hun organisatieonderdeel/business unit kunnen inschatten. Dat zij alert zijn op signalen, handelend op kunnen treden bij problemen en voorbeeldgedrag vertonen. In onze organisatiecultuur zijn openheid, laagdrempeligheid, respect en goed voorbeeldgedrag belangrijke voorwaarden. Daarnaast wordt van leidinggevenden verwacht dat zij het onderwerp bespreekbaar maken in sollicitatiegesprekken, functionerings- en beoordelingsgesprekken en tijdens het werkoverleg.

 

Klokkenluidersregeling

In het kader van ons integriteitsbeleid is er een klokkenluidersregeling ingesteld. Deze is bedoeld om (ex-) medewerkers die misstanden binnen onze organisatie melden, te beschermen. U vindt de klokkenluidersregeling hieronder.