Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000347_sfeerbeeld.jpg

Ik zoek een woning

Zoeken >

Nieuws

Informatie over huurverhoging 2018

 

HUURVERHOGING 2018

Aangezien 1 juli 2018 alweer steeds dichterbij komt zouden wij u door middel van dit nieuwsbericht alvast alle informatie met betrekking tot het huurverhogingsbeleid per 1 juli 2018 willen verschaffen.

 

Per 1 juli van ieder jaar heeft uw verhuurder de mogelijkheid om de huur van uw woning aan te passen. Dit geldt voor zowel de woningen met een gereguleerd huurcontract (ook wel niet-geliberaliseerd contract of sociaal huurcontract genoemd) als ook voor de woningen met een geliberaliseerd huurcontract (ook wel vrije sector woning genoemd). Al onze huurders ontvangen hierover vóór 1 mei 2018 bericht.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelde het maximale huurverhogingspercentage (lees inflatiecijfer over 2017) voor 2018 vast op 1,4% voor de gereguleerde woningen. Het percentage dat geldt voor de geliberaliseerde huurcontracten is afhankelijk van de bepalingen die zijn vastgelegd in het huurcontract en is mede afhankelijk van het verschil tussen uw huidige huurprijs en de markthuurprijs.

 

Verschil gereguleerd huurcontract en geliberaliseerd huurcontract

Gereguleerde huurovereenkomsten

De maximale (kale) huurprijs van reguliere woningen wordt bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel (WWS), ook wel puntensysteem genoemd. Het aantal toe te kennen punten wordt onder meer bepaald door de oppervlakte van de vertrekken, de voorzieningen in de keuken en badkamer, het toegekende energielabel en de WOZ waarde van de woning. Bij elk puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Deze maximale huurprijs in relatie tot het puntenaantal, wordt jaarlijks door de Rijksoverheid getoetst en indien mogelijk geïndexeerd, waarbij de huurprijs bij een eventuele huurverhoging niet boven dit maximum mag uitstijgen.

De huurverhoging van reguliere huurovereenkomsten is gebonden aan een maximum percentage, zoals jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld en dit jaar op 1,4% is vastgesteld. 

In 2013 heeft de Rijksoverheid het inkomensafhankelijke huurverhogen ingevoerd. Hierdoor kunnen de huren voor de huurders met midden- en hogere inkomens nog sneller stijgen om het zogenaamde ‘scheef wonen’ tegen te gaan.

 

Geliberaliseerde huurovereenkomsten

Geliberaliseerde huurovereenkomsten hebben een (kale) huurprijs welke bij aanvang van de huurovereenkomst boven de dan geldende liberalisatiegrens ligt. Deze grens wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en is voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 door de Rijksoverheid vastgesteld op € 710,68.
Voor geliberaliseerde huurwoningen geldt dat er geen maximum percentage is, waarmee de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd, tenzij anders overeengekomen in de huurovereenkomst.

Twijfelt u of u een geliberaliseerde of reguliere huurovereenkomst heeft gesloten? Vraagt u het dan gerust even bij ons na.


Percentages huurverhoging 2018
Voor de gereguleerde huurcontracten geldt dat de minister heeft besloten om voor 2018 opnieuw de mogelijkheid te geven tot inkomensafhankelijke huurverhoging. Welke huurverhoging u als huurder krijgt, hangt derhalve onder andere af van uw inkomen.

Voor huishoudinkomens lager dan wel gelijk aan € 41.056,- is de maximale huurverhoging gelijk aan het inflatiepercentage over 2017 (lees 1,4%) vermeerderd met 2,5%, te weten totaal 3,9%.
Voor huishoudinkomens boven € 41.056,- is de maximale huurverhoging gelijk aan het inflatiecijfer + 4,0%, te weten totaal 5,4%.  Is uw inkomen hoger dan € 41.056,- en is uw huurverhogingspercentage hoger dan 3,9%? Dan ontvangt u bij het huurverhogingsvoorstel een verklaring van de Belastingdienst. Op deze verklaring staat het gezamenlijk huishoudinkomen over het jaar 2016. Dit is op basis van het aantal personen dat volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op uw adres staat ingeschreven per heden. 

 

Net als afgelopen jaar is ook dit jaar de ‘Uitzonderingsgroep’ vastgesteld. Indien u tot een van de uitzonderingsgroepen wordt gerekend, houdt dat in dat één of meer leden van uw huishouden de AOW-gerechtigde leeftijd heeft of dat uw huishouden uit 4 personen of meer bestaat. Indien de Belastingdienst heeft aangegeven dat uw huishouden tot één van de uitzonderingsgroepen behoort, zal de maximale huurverhoging uitkomen op het inflatiecijfer over 2017 (lees 1,4%) vermeerderd met 2,5%, te weten totaal 3,9%.

Niet eens met de huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huurverhoging dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Indien u een gereguleerd huurcontract heeft dient u uw bezwaar schriftelijk en voorzien van uw motivatie voor 1 juli bij ons ingediend te hebben. Wij zullen beoordelen of uw bezwaar terecht is of niet en u over de beoordeling informeren. In het geval dat huurder en verhuurder het alsnog niet eens worden over de voorgestelde huurverhoging, zullen wij de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de verhoging. Klik hier om meer informatie te verkrijgen op de website van de Huurcommissie.

Let op! Indien u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft, is het niet mogelijk om de redelijkheid van de voorgestelde verhoging bij de Huurcommissie te toetsen. U kunt zich in dit geval wenden tot de kantonrechter.

 

Overige vragen

Heeft u nog een andere vraag met betrekking tot uw woning, kijkt u dan op onze website met alle huurdersinformatie. Klik hier om te kijken of het antwoord op uw vraag er bij staat.

 

 

dit bericht delen:
|

Overig nieuws

17-6-2013