Asbest is technisch gezien een geschikt materiaal om mee te werken omdat het goedkoop, slijtvast en brandwerend is. Voor de gezondheid kan het inademen van asbest echter levensgevaarlijk zijn.

De overheid heeft daarom strenge regels opgesteld voor het werken met asbest en de verwijdering van dit materiaal. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over asbest.

asbestverwijdering

Waar kan asbest zoal voorkomen?

Asbest werd vroeger veel gebruikt en is daarom terug te vinden in producten en materialen van voor 1994. Denk bijvoorbeeld aan cement, vloerzeilen, en kachels. Daarnaast wordt asbest soms gevonden onder de grond in de bodem.

Een andere plaats waar je soms asbest aantreft is in oude daken. Wanneer je een beschadigd asbestdak hebt moet deze worden vervangen, omdat er asbestvezels vrijkomen door natuurlijke verwering wat erg schadelijk is voor de gezondheid.

Preventieve maatregelen

Wanneer je een gebouw gaat slopen of verbouwen van voor 1994, is het altijd nodig om vooraf te controleren of er asbest kan vrijkomen bij de verbouwing. Alleen met een asbestinventarisatie vooraf kun je een sloopvergunning krijgen.

Hoe werkt asbestverwijdering?

Wanneer er asbest verwijderd moet worden uit een objecten of gebouwen, of als er een verbouwing gaat plaatsvinden waarbij asbest kan vrijkomen, gelden er strikte wetten en regels.

Asbestverwijdering wordt uitgevoerd in drie verschillende stappen:

 1. Inventarisatie
  Vooraf wordt een inventarisatierapport opgesteld. Hierin wordt beoordeeld in welke mate de asbest een risico vormt. De risicoklassen voor asbest zijn opgedeeld in drie categorieën. In risicoklasse 1 wordt de grenswaarde van de blootstelling van asbest niet overschreden en is het risico beperkt. Bij klasse 2a of 2b moet het asbest verwijderd worden.
 2. Verwijdering
  De verwijdering moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Deze speciaal opgeleide werknemers beschikken over specifieke apparatuur en hulpmiddelen, en weten hoe ze de asbestverwijdering zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren.
 3. Eindbeoordeling
  Als de asbest is verwijderd, moet de plaats volledig schoon en asbestvrij worden opgeleverd. Hiervoor wordt een inspectiebedrijf ingeschakeld, die kan vaststellen of er geen restanten zijn achtergebleven en de eindbeoordeling vervolgens uitvoert. Deze eindbeoordeling moet conform NEN 2990 worden uitgevoerd.

Andere maatregelen voor asbestverwijdering

Naast de inventarisatie, verwijdering en de eindbeoordeling, gelden er ook andere aanvullende maatregelen om de eventueel vrijkomende asbestvezels te beperken en het risico op schade aan de gezondheid te minimaliseren. Hieronder zie je de aanvullende maatregelen die gelden om asbest te verwijderen.

 1. Voordat de verwijdering plaatsvindt moet er een duidelijk plan van aanpak worden opgesteld.
 2. De vakmannen die het asbest gaan verwijderen moeten adembeschermingsmiddelen dragen.
 3. Er gelden daarnaast eisen wat betreft ontsmetting en hygiëne.
 4. Er moeten waarschuwingsborden worden geplaatst bij het werkgebied en de locatie moet van tevoren worden afgezet.
 5. Het zo veel mogelijk voorkomen van het verspreiden van asbesthoudende vezels.