De business unit Vastgoed Management (lees: Property Management) heeft drie gespecialiseerde afdelingen, te weten: de zakelijke markt (kantoren, bedrijfsruimten, parkeren, winkels en winkelcentra), de particuliere markt (huurwoningen) en de Gemeentelijke- en Maatschappelijke markt (zowel kantoren, bedrijfsruimten, parkeren, winkels, winkelcentra, bijzondere objecten als huurwoningen).

Deze business units worden ‘business unit Kantoren & winkels‘, ‘business unit Wonen‘ en ‘business unit Maatschappelijk vastgoed‘ genoemd.

Business unit Maatschappelijk vastgoed

Door stelselwijzigingen en de maatschappelijke tendens naar een meer bedrijfsmatige of efficiëntere manier van werken, zijn veel gemeenten en semioverheden hun organisaties van het vastgoed gaan heroverwegen. In het verlengde hiervan zijn de rollen tussen eigenaar, beleid en gebruiker (doorgaans de huurder) in de genoemde markten steeds duidelijker geformuleerd en de taken en verantwoording hierop afgestemd. In deze ontwikkeling past ook dat gemeenten in toenemende mate operationele taken uitbesteden (lees: vastgoedmanagement werkzaamheden) aan derden.

Kenmerken Gemeentelijk- en Maatschappelijk vastgoed

Hoewel het vastgoed van de gemeentes en/of semioverheden heel veel overeenkomsten heeft met het vastgoed van de Vastgoedbeleggers, zijn er ook grote verschillen met betrekking tot het maatschappelijk en financieel rendement. Belangrijke kenmerken van het Gemeentelijk- en Maatschappelijk vastgoed, voor de mogelijke verschillen ten opzichte van de Vastgoedbeleggers, zijn:

  • Het vastgoed wordt in belangrijke mate met publieksgeld gefinancierd;
  • Het vastgoed omvat vaak -in algemene zin- publieke functies, zoals onderwijs, cultuur, sport en welzijn;
  • Het vastgoed staat doorgaans ten dienste van de samenleving;
  • Het vastgoed levert naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement op.

In dat kader heeft een specialist in vastgoed gemeend voor de Gemeentelijk- en Maatschappelijk vastgoed een speciale business unit samen te stellen. In deze unit werken commerciële, technische en financiële specialisten die, naast het vastgoedmanagement, ook in staat zijn goed in te springen op de specifieke kennis en benadering van de Gemeentelijke- en Maatschappelijke (vastgoed)markt.