Uw woning verhuren in Utrecht en de geldende belastingregels

Het verhuren van uw woning is een ideale manier om inkomen te genereren wanneer u bijvoorbeeld lang op reis gaat, (tijdelijk) in het buitenland werkt of wanneer u te maken heeft met dubbele woonlasten. De extra inkomsten die de verhuur oplevert, hebben echter wel fiscale gevolgen. Uw inkomsten uit woningverhuur geeft u op bij de inkomstenbelasting. In dit artikel leest u meer over hoe dat exact in zijn werk gaat.

In welke box valt de verhuur van een woning?

Zoals u wellicht wel weet, verdeelt de Belastingdienst de inkomstenbelasting over drie boxen, namelijk:

  • Box 1: inkomen uit werk en woning
  • Box 2: inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: inkomen uit sparen en beleggen

Aan iedere box is een bepaald percentage inkomstenbelasting verbonden. Gaat u uw woning verhuren in Utrecht, dan is de box waarin uw inkomsten vallen afhankelijk van uw specifieke situatie.

Inkomsten uit tijdelijke verhuur (box 1)

Is de woning die u wilt verhuren uw eigen hoofdverblijf, maar wilt u deze tijdelijk verhuren? Dan rekent de Belastingdienst met 70% van het bedrag dat u heeft opgegeven bij de ‘inkomsten uit tijdelijke verhuur’. U geeft dit bedrag in box 1 op. Het bedrag dat u opgeeft betreft de totale huurinkomsten, met aftrek van de kosten die u maakt voor de woningverhuur. Hierbij kunt u denken aan schoonmaakkosten en het gebruik van nutsvoorzieningen door de huurder.

Vermogen (box 3)

Betreft de door u verhuurde woning een tweede woning, dan ziet de Belastingdienst dit als vermogen. Dit betekent dat deze automatisch in box 3 valt. De WOZ-waarde vormt dan de basis voor de geheven belastingen. U geeft deze waarde in box 3 als ‘overige onroerende zaak’ op. Alhoewel dit ongunstig lijkt, hoeft u anderzijds geen huurinkomsten aan de Belastingdienst op te geven.

Uw woning verhuren in Utrecht via de Leegstandwet (box 3)

Wilt u uw woning verhuren in Utrecht, omdat de verkoop ervan niet wil vlotten en u de woning niet leeg wilt laten staan? Dan kunt u overwegen om via de Leegstandwet te verhuren. Ook in dat geval belast de Belastingdienst u in box 3 en kunt u de hypotheekrente niet aftrekken. Wederom geldt echter, dat u over de huurinkomsten geen belasting betaalt. Zodra de huurperiode eindigt, mag u de hypotheekrente weer aftrekken en komt uw woning weer in box 1 terecht.

Een gedeelte van uw woning verhuren

Soms wilt u niet uw gehele woning, maar een gedeelte daarvan verhuren. Zo verhuren bijvoorbeeld steeds meer mensen een kamer of een verdieping aan een student. In de meeste gevallen valt het deel van uw woning dat u verhuurt, volgens de Belastingdienst nog steeds in box 1. Wel moet u daarvoor aan enkele voorwaarden voldoen, namelijk:

 

  • Het gedeelte dat u verhuurt is geen zelfstandige woonruimte, maar maakt deel uit van uw woning.
  • Zowel u als uw verhuurder staan bij de gemeente op dit adres ingeschreven gedurende de gehele huurperiode.
  • De verhuur betreft geen verhuur aan vakantiegasten.

Voldoet u niet aan de bovenstaande drie vereisten, dan wordt de te betalen belasting wederom aan de hand van de WOZ-waarde van uw woning in box 3 berekend.

Tip: Verhuurmakelaar-utrecht.com

About The Author

Related Posts