Handige tips op het gebied van VvE management.

Aantal zaken navragen

U wilt een appartement kopen? Een boven- of een benedenwoning misschien, of wellicht een fraaie galerijflat? Let dan op: er is een belangrijk verschil met de aankoop van een eengezinswoning. Want als bezitter van het appartement bent u straks met uw boven- en benedenburen samen eigenaar van het gehele gebouw. U draagt dus ook samen de verantwoordelijkheid. Daarom zult u, voordat u ‘ja’ zegt, een paar extra zaken moeten navragen.

1. Bekijk splitsingsakte en splitsingsreglement

De verschillende eigenaren van de woningen in het gebouw hebben gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele pand. Die rechten en plichten van de appartementseigenaren moeten juridisch zijn vastgelegd. Dit staat in het ’splitsingsreglement’. U begrijpt, voor u als koper bevatten die beide stukken belangrijke informatie.

Als toekomstig koper is het voor u mogelijk om tegen betaling het splitsingsreglement, de splitsingstekening en de eigendomsakte van uw mogelijk toekomstig appartement bij het kadaster op te vragen. Al deze stukken zullen bij de notaris ook worden vastgesteld.

Bij nieuwbouw heeft u de mogelijkheid om het splitsingsreglement en de splitsingstekening te wijzigen aangezien deze tijdens de bouw worden vastgesteld. Dit is aan te raden aangezien, bij nadien de splitsingsakte corrigeren, iedere eigenaar hierbij moet instemmen.

  1. Vraag naar de Vereniging van Eigenaars

Bij de koop van een appartement wordt men automatisch volgens de wet lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE), welke de verantwoordelijkheid draagt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen en de gezamenlijke verzekeringen.

Bij de aankoop van een appartement is het aan te bevelen om u te verdiepen in het functioneren van de VvE en de mogelijk nog te verwachten kosten. Vraag daarom naar de balans en de exploitatie van het afgelopen boekjaar en de begroting van het lopend boekjaar. Mogelijk kan er sprake zijn van openstaande schulden van de verkoper of van de VvE, bij nog openstaande schulden dient u deze bij de notaris afgerekend te krijgen door de verkoper.

Om de gang van zaken binnen de VvE vast te stellen, dient u van de afgelopen 3 jaar de notulen van de algemene ledenvergadering op te vragen. Zo kunt u vaststellen of er veel problemen zijn binnen de VvE en hoe de inzet van de eigenaren is om het complex leefbaar te houden.

Wellicht heeft de VvE onlangs besloten om in de komende jaren onderhoud uit te laten voeren, of misschien zelfs ingrijpende renovaties. Vraag hierbij duidelijk om een totaaloverzicht aangezien u bij de koop van een benedenwoning toch dient mee te betalen voor het onderhoud van het dak. Dan bent u daar straks als eigenaar aan gebonden en zult u uw deel moeten meebetalen. Indien u hiermee rekening houdt bij het kopen van het appartement, voorkomt dit onnodige uitgaven in de nabije toekomst.

Deze stukken zijn op te vragen bij de verkopende partij en anders bij de administrateur van de interne of de externe beheerder.

  1. Beoordeel de toestand van de rest van het gebouw

Bij de aankoop van een appartement koopt u een deel van een (groter) gebouw waarbij u dus ook met de rest van het gebouw te maken krijgt. De gemeente kan bijvoorbeeld een aanschrijving hebben gemaakt op de eigenaren van het gebouw. Hierdoor worden de eigenaren verplicht bepaald onderhoud uit te voeren.

Vraag bij de gemeentelijke dienst bouw- en woningtoezicht na of er een aanschrijving geldt of dat er nog een mogelijke vroegere aanschrijving open staat.