1. Gebeurt alles binnen een Vereniging van Eigenaars vanzelf?

Helaas niet! Daarom vraagt de bestuurder tijdens de algemene ledenvergaderingen of eigenaren zich beschikbaar willen stellen voor het bestuur van de VvE. Het bestuur vormt de schakel tussen de individuele leden en de   bestuurder, waarbij de voorzitter veelal optreedt als contactpersoon en de vergaderingen leidt. Indien gewenst kan dit laatste ook aan de bestuurder worden overgelaten.

 

  1. Ik heb pas een dure keuken geplaatst, maar door een ongeluk slaat de vlam in de pan. De schade probeer ik te claimen bij mijn inboedelverzekering, De verzekeringsmaatschappij wijst de schade af. 

De keuken en badkamer vallen inderdaad onder de opstalverzekering (wordt door de bestuurder of VvE afgesloten). De verzekeringsmaatschappij hanteert de term ‘alles wat aard- en nagelvast zit valt onder de opstalverzekering’. Keukens en badkamers zijn in deze verzekering tot een standaard bedrag (ongeveer € 2.500,–) opgenomen. De meerwaarde dient u zelf bij te verzekeren.

 

  1. Ik vind mijn aandeel van de gemeenschappelijke kosten niet redelijk. Kan ik dit laten aanpassen?

Dat kan wel, maar daarvoor dient u de splitsingsakte te laten wijzigen. Dit is geen eenvoudige zaak. U heeft hiervoor een unaniem besluit van de vergadering nodig. Alle eigenaren, en hun hypotheekhouders (bijvoorbeeld de bank) moeten hier dan mee instemmen. De gewijzigde bepalingen moeten dan door de notaris worden vastgelegd en in de openbare registers en het kadaster worden ingeschreven. De kosten hiervan zijn hoog. En vergeet niet, er moet ook een hele goede reden zijn!

 

  1. Ik wil een afzuigkap in de keuken plaatsen, maar moet daarvoor een gat in de gevel maken. Mag dat?

Nee, dat mag niet zomaar. De gevel is een van de gemeenschappelijke delen, waardoor u voordat u aan de slag gaat, tenminste toestemming van de ledenvergadering nodig hebt. Bovendien staat er in het modelreglement (witte, blauwe of gele boekje) dat u het uiterlijk van het gebouw niet mag aantasten. Wilt u toestemming van de vergadering, maak dan een situatieschets van de buitenzijde en stuur die naar de bestuurder. Deze zal op verzoek de aanvraag agenderen voor de eerstvolgende ledenvergadering.

 

  1. Ik wil een parket- of laminaatvloer laten leggen, mag dat?

Neemt u voor aankoop en leggen eerst contact op met de bestuurder. Er zijn stringente bepalingen waaraan voldaan moet worden. Bedenkt u daarbij dat bij de overlast de Vereniging kan besluiten dat de vloer weer verwijderd moet worden!

 

  1. Ik wil een schotelantenne plaatsen, mag dat?

Ook hiervoor is toestemming nodig van de ledenvergadering. Een schotel wordt gezien als een bouwwerk (woningwet) en de splitsingsakte zegt ‘ieder op-, aan- of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden’. Behalve de vereniging zelf, stellen ook sommige gemeentes eisen aan de plaats en constructie van de schotel. Een schotel mag nooit aan de gevel of op het dak geplaatst worden, want dit is gemeenschappelijk eigendom.

 

  1. Ik wil geen lid (meer) zijn van de Vereniging van Eigenaars. Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

U kunt uw lidmaatschap niet opzeggen omdat u van rechtswege lid bent van de Vereniging van Eigenaars. Eigenlijk is dit zo slecht nog niet. U bent tenslotte ook een stukje eigenaar van het gehele gebouw. Door middel van de jaarlijkse ledenvergadering kunt u hierop invloed uitoefenen. Het lidmaatschap eindigt alleen bij verkoop van het appartement.

 

  1. Mijn buurman betaalt minder servicekosten dan ik, hoe kan dit?

De maandelijkse bijdrage heet de VvE- of verenigingsbijdrage. Een deel hiervan bestaat uit servicekosten (schoonmaak, glasbewassing, e.d.), het andere deel is bijvoorbeeld bestemd voor groot-onderhoud, verzekeringspremies, e.d. In de splitsingsakte kunt u terugvinden wat uw aandeel in het gebouw en uw aandeel in de te betalen kosten is. Een reden voor een hogere VvE-bijdrage zou kunnen zijn dat uw appartement iets groter is dan het appartement van uw buurman.

 

  1. Wat is een splitsingsakte en wat is het doel daarvan?

U kunt de splitsingsakte zien als een soort wetboek van de vereniging. Hierin staat bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor welk deel van de gezamenlijke kosten, welke delen in het gebouw gemeenschappelijk zijn en een aantal andere regels. Zo weet iedere eigenaar waar hij zich aan dient te houden. Ter aanvulling op de splitsingsakte en het van toepassing zijnde reglement (het witte, blauwe of gele boekje) kan de vereniging een huishoudelijk reglement opstellen.

 

  1. Welke verzekeringen moet ik afsluiten?

De bestuurder sluit voor de vereniging een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering af. Volgens de splitsingsakte moet het gebouw ten behoeve van de gezamenlijke eigenaren verzekerd worden. Meestal is lichtdoorlatend glas (glas in de buitengevel) meeverzekerd bij de opstalverzekering. Voor het glas (bijvoorbeeld bovenlichten) in huis kunt u als u wilt zelf een verzekering afsluiten.

 

  1. Ik wil mijn huis verduurzamen doormiddel van zonnepanelen, mag ik dit zelf doen?

Ook voor het plaatsen van zonnepanelen is toestemming van de ledenvergadering nodig. Zonnepanelen plaatsen is ook onderdeel van bouwwerk en daarbij de woningwet. Er is dus toestemming nodig.