Wat is de VvE bijdrage?

VvE-bijdrage

De VvE- bijdrage wordt door alle appartementseigenaren betaald als bijdrage in de gemeenschappelijke kosten. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de begroting en het aandeel (breukdeel) van het appartement in het geheel. Uw breukdeel is terug te vinden in de Splitsingsakte.

Begroting

Jaarlijks moet een begroting worden vastgesteld waaruit de periodieke (veelal maandelijkse) bijdragen van de appartementseigenaren worden bepaald. Met de bijdragen die alle leden bijeenbrengen kan het bestuur van de VvE werkzaamheden laten uitvoeren.

U moet dan denken aan het afsluiten van de verplichte opstal- en WA-verzekering voor de VvE. Het creëren van een reservefonds, budget voor dagelijks onderhoud, servicecontracten en schoonmaakonderhoud. Daarnaast kan het voorkomen dat bij een gemeenschappelijke stookvoorziening (blokverwarming) ook een voorschot stookkosten onderdeel uitmaakt van de VvE-bijdrage.

 

Betaling

De bijdrage dient voor het begin van de maand te zijn voldaan. Wanneer dat niet het geval is wordt u volgens de vastgestelde aanmaningsprocedure herinnerd aan deze betaling en eventueel aangemaand. Het aangaan van een automatische incasso is natuurlijk altijd mogelijk zodat u de maandelijkse betaling niet kunt vergeten.