Wat is een Huishoudelijk Reglement?

Een huishoudelijk reglement is een aanvulling / verduidelijking van de splitsingsakte en de statuten. Zaken van huishoudelijke en dagelijkse aard zijn hierin vastgelegd. Het betreft in die zin een uitwerking van de akte, dat wil zeggen dat in het huishoudelijk reglement geen nieuwe wettelijke bepalingen mogen worden opgenomen.

Zaken die in een huishoudelijk reglement worden opgenomen zijn bijvoorbeeld het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten (bijvoorbeeld plaatsen kinderwagens, fietsen, kleur zonnescherm). Daarnaast kunnen tijden worden vastgelegd waarin werkzaamheden in de woning die eventueel overlast veroorzaken, mogen worden uitgevoerd.

Alle bewoners dienen zich te houden aan het reglement en huishoudelijk reglement. Wanneer er sprake is van een overtreding bestaat de mogelijkheid dat er boetes worden opgelegd ter hoogte van een in de akte of huishoudelijk reglement opgenomen boetebedrag.