Een VvE
Als u eigenaar bent van een appartement(srecht), bent u automatisch van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Samen met de overige eigenaren behartigt de VvE de gemeenschappelijke belangen in en rond het appartementencomplex. Dit is sinds 1973 bij de wet zo geregeld.

Splitsingsakte
Wat dit lidmaatschap betekent voor uw appartement staat in de zogenaamde ‘splitsingsakte’, die door een notaris is opgemaakt. In deze akte is nauwkeurig weergegeven welk aandeel u als eigenaar heeft in het gehele gebouw. Hierin vindt u ook hoe de Vereniging van Eigenaars is samengesteld en hoe deze moet functioneren. Verder staat in de splitsingsakte onder andere aangegeven welke kosten voor gezamenlijke rekening zijn, dat er een exploitatierekening moet zijn en hoe de bijdrage in de gemeenschappelijke kosten moet worden betaald.

Bestuurder/administateur
De wet schrijft ook voor dat er binnen de VvE een bestuurder/administrateur moet zijn die zorgt voor de uitvoering van de besluiten die door de algemene ledenvergadering worden genomen en die de middelen van de vereniging beheert. De bestuurder/administrateur van de Vereniging van Eigenaars vervult deze rol voor u. Daarnaast regelt de bestuurder/administrateur administratieve zaken en technisch beheer zoals het onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen, het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en periodiek schilderwerk.

Wat regelt een VvE?
Zoals hierboven al benoemd is, regelt de VvE ook het uitvoeren van noodzakelijke reparaties en periodiek onderhoud ten behoeve van de staat van de woningen. Hieronder vallen verschillende werkzaamheden, zoals:
– Schilderwerken
– Dakwerken
– Isolatiewerken
– Glas plaatsen; het gaat hierbij specifiek om het plaatsen van isolatieglas
– Elektriciteitswerken voor gemeenschappelijke voorzieningen
– Verduurzamen van het pand door bijvoorbeeld het laten installeren van zonnepanelen
Deze werkzaamheden worden vastgelegd in een Meer jaren Onderhousplan (MJOP). De maatregelen voor verduurzamen, zoals isoleren, het plaatsen van isolatieglas en het installeren van zonnepanelen worden vastgelegd in een Groen MJOP.