Zoals elke andere Vereniging, heeft een Vereniging van Eigenaren (VvE) ook statuten. De wet (art. 5:111 BW) bepaalt namelijk dat de Splitsingsakte een reglement moet hebben, en vervolgens (art. 5:112 BW) dat het reglement de statuten van de Vereniging bevat.

 

In veel gevallen wordt gebruik gemaakt van een Modelreglement, dat als standaard kan worden gebruikt, of naar de werkelijke situatie van het gebouw is aangepast.

 

In de statuten dienen een aantal zaken ten minste worden opgenomen: de naam van de Vereniging, het doel van de vereniging, een regeling omtrent de VvE-bijdrage, de wijze van bijeenroeping van de ledenvergadering.

 

Op basis van deze regels functioneert de VvE. Om de statuten toegankelijk te maken voor de leden en eventuele aanvullingen te maken, wordt doorgaans een Huishoudelijk Reglement opgesteld.

 

Meer informatie over de statuten en het modelreglement kunt u vinden via onderstaande links.

 

Modelreglement 2006
https://www.knb.nl/stream/splitsingsreglement-2006

Modelreglement 1992
https://www.knb.nl/stream/splitsingsreglement-1992

Modelreglement 1983
https://www.knb.nl/stream/splitsingsreglement-1983

Modelreglement 1973
https://www.knb.nl/stream/splitsingsreglement-1973