Wist je dat het mogelijk is om, wanneer er een Vereniging van Eigenaren is, zonnepanelen op een gemeenschappelijk dak te installeren? Door de stijgende gasprijzen en verduurzaming worden zonnepanelen razendsnel populairder. Er zijn wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden wanneer je als VvE zonnepanelen wilt laten installeren. Wat dat precies is, hangt af van de situatie. In deze blog lees je meer over de mogelijkheden en de beste aanpak.

VvE zonnepanelen

Beoordeling van de situatie

Zoals hierboven al benoemd is het mogelijk om als VvE zonnepanelen op het gemeenschappelijke dak te laten installeren. Het plan van aanpak en de mogelijkheden zijn afhankelijk van de situatie binnen de VvE.

De situatie beoordelen doe je aan de hand van de volgende punten:

  • Hoe goed is het contact met de andere leden?
  • Hoe actief is het VvE bestuur?
  • Staat de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Wanneer de andere eigenaren of het bestuur niet zo actief zijn is het lastiger, maar niet onmogelijk, om gezamenlijk zonnepanalen te laten plaatsen. Staat jouw VvE niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan is het niet mogelijk om zonnepanelen te laten installeren. Regel dus eerst een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Stappenplan per situatie

In de onderstaande koppen staan de verschillende situaties beschreven. Situatie 1 bevat een stappenplan die kan worden doorlopen voor het laten plaatsen van de panelen. Bevind jou VvE zich in situatie 3 en zijn de actiepunten ondernomen? Dan kun je het stappenplan bij situatie 1 volgen. Dit geldt ook voor de andere beschreven situaties.

Situatie 1: Goed contact met de andere eigenaren, het bestuur is actief en de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Deze situatie is het meest ideaal voor de installatie van zonnepanelen. De eerste stap is dat de meerderheid eigenaren akkoord moeten gaan met het installeren van de zonnepanelen. Dan kun je als VvE het aantal zonnepanelen berekenen en het dakoppervlak verdelen.

Dit doe je als volgt:

  • Check je dak: de eerste stap is het bepalen hoeveel panelen er op het dak passen.
  • Verdeel het dakoppervlak over de eigenaren: nu je weet hoeveel zonnepanelen er op het dak kunnen worden geplaatst, kan het dakoppervlak verdeeld worden onder de eigenaren. Heeft jouw VvE een splitsingsakte? Hierin staan de zogenoemde breukdelen van de woningen. Wanneer dit zo is, krijgt iedereen een even groot stuk dakoppervlak. Het kan ook voorkomen dat de breukdelen verschillend zijn.
  • Verdeel de zonnepanelen over de eigenaren: inmiddels weet je hoeveel zonnepanelen je kwijt kunt op het dak en hoe de breukdelen verdeeld zijn. Aan de hand daarvan kun je de zonnepanelen verdelen over de eigenaren. Het is belangrijk dat de opbrengst van de panelen op ieder dakdeel gelijk is.

Vervolgens mag iedere eigenaar beslissen of hij of zij mee wil doen of niet. Dit dient officieel vastgelegd te worden door middel van een ledenvergadering. Pas dan kan de installatie van de panelen in werking worden gezet en kun je samen met de andere eigenaren op zoek gaan naar een zonnepanelen installateur.

Situatie 2: Goed contact met de andere eigenaren, maar geen bestuur en de VvE is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
In deze situatie is het lastiger maar niet onmogelijk om gezamenlijk zonnepanalen te laten installeren. Eén van de problemen is dat in deze situatie er vaak geen geld is gereserveerd voor gezamenlijk onderhoud en dus ook de aanleg van zonnepanelen. Daarnaast moet de VvE ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel en moet er een bestuur worden gekozen.

Situatie 3: Geen contact met de andere eigenaren, wel een actief bestuur en de VvE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
In deze situatie is het belangrijk dat er contact gezocht wordt met de inactieve eigenaren. Het is namelijk een vereiste dat zij hun mening kenbaar kunnen maken. Voor het laten installeren van zonnepanelen heb je immers een meerderheid nodig. Zorg ervoor dat je de niet-actieve eigenaren goed informeert zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen. Het is ook mogelijk dat zij een ander lid machtigen om voor hen te stemmen.

Situatie 4: Geen contact met de andere eigenaren, geen actief bestuur en de VvE is niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Hoewel deze situatie niet vaak voorkomt, omdat het sinds 2008 verplicht is om een actieve VvE te hebben, komt dit nog wel eens voor. Dit is het moeilijkste scenario voor het laten plaatsen van zonnepanelen. Wil je het toch proberen? Dan moet de VvE formeel worden geactiveerd. Dit wordt ook wel “wakker schudden” genoemd.

Dit doe je door een ledenvergadering te organiseren. Tijdens deze vergadering wordt het bestuur gekozen en wordt de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Vervolgens kan er een bankrekening voor het reservefonds worden geopend en kan de onderhoudsbegroting aan de hand van een periodieke bijdrage worden gemaakt.